Privacyverklaring

Privacy verklaring triathlon- en loopvereniging “de Langstraat”

Triathlon- en loopvereniging de Langstraat (hierna afgekort als TLV), gevestigd aan de Drunenseweg 23, 5143 NE te Waalwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring (conform AVG). TLV gaat zorgvuldig om met (persoons)gegevens en verwacht dat ook van diegenen die actief zijn binnen de vereniging. Daarom geldt voor hen een geheimhoudingsverklaring.

De penningmeester van TLV is de functionaris gegevensbescherming (FG). Hij is te bereiken via het e-mailadres: tlvdelangstraat@home.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

TLV verwerkt persoonsgegevens omdat je lid, vrijwilliger of sponsor bent van onze vereniging en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Soort Lid
 • Categorie
 • NTB licentienummer/AU licentienummer

Alleen bekend en in beheer bij de penningmeester zijn

 •  Bankrekeningnummer        
 •  Akkoord voor een machtiging voor de incasso

Van sponsoren worden naast de bedrijfsgegevens (betreft geen persoonsgegevens) alleen de voor- en achternaam en het e-mailadres verwerkt.

Als lid van onze vereniging ben je tevens lid van de Nederlandse Triathlon Bond (NTB) en/of Atletiek Unie (AU). Ten behoeve van dit lidmaatschap worden onder meer NAW gegevens verstrekt aan de NTB en/of AU. De Bonden gebruikt uw gegevens in haar eigen bestand en gebruikt deze om je eventueel informatie over de activiteiten van de Bond toe te sturen en voor de uw verzekering. Zo ben je altijd bij activiteiten verzekerd.

Deze kunnen kun je inzien via www.mijn.triathlonbond.nl.

In het kader van de uitvoering van activiteiten van de vereniging kunnen persoonsgegevens, of tijdens een evenement gemaakte foto’s, worden gepubliceerd op de website van TLV, social media als Facebook en Twitter en lokale en/of regionale nieuwsbladen. Wij maken gebruik van foto’s om via website of social media verslag te doen van onze sportieve en sociale activiteiten. Het is mogelijk dat op foto’s ook andere personen staan dan leden en vrijwilligers van onze vereniging. Wij proberen dat te voorkomen, maar kunnen dit bij het verslag doen van ons sportieve en sociale activiteiten niet uitsluiten.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

TLV maakt geen gebruik van zgn. bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Doel en grondslag persoonsgegevens verwerking

TLV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het voeren van een leden- en financiële administratie;
 • Het innen van contributies of facturen en afhandeling daarvan;
 • Voor het regulier functioneren van de vereniging (bijvoorbeeld t.b.v. trainingen en wedstrijden).
 • Interne communicatie sportieve en sociale evenementen.
 • Verzenden van interne informatie- en nieuwsbrieven.

We maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De persoonsgegevens worden door TLV niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren.

De persoonsgegevens die in het kader van de ledenadministratie zijn verzameld en verkregen, worden door TLV in ieder geval uiterlijk twee jaren nadat het lidmaatschap is beëindigd uit de actieve bestanden verwijderd. Voor statische doeleinden en toekomstige activiteiten waar ook oud-leden worden uitgenodigd (bijv. lustrum) wordt NAW en e-mailadres gegevens apart bewaard.

De persoonsgegevens die in het kader van de financiële administratie zijn verzameld en verkregen, worden door TLV in ieder geval minimaal zeven jaren (wettelijke bewaartermijn) bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

TLV deelt jouw persoonsgegevens niet met derden. Wel de NAW gegevens (zonder e-mail) met de aangesloten bonden zijnde NTB en/of AU.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

TLV gebruikt geen technische en/of functionele cookies.

(Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.)

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Persoonsgegevens bij de NTB kun je zelf wijzigen via de inlogfunctie van www.mijn.triathlonbond.nl.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door TLV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van je bezitten in een computerbestand naar je of een ander, door je genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens indienen bij de functionaris gegevensbescherming (FG) tlvdelangstraat@home.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

TLV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming via tlvdelangstraat@home.nl.

Klachten

TLV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.


Bestuur TLV
Vastgesteld in de bestuursvergadering van 18 juni 2018